Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Framtidens byggnader: Hållbar konstruktionsteknik

FN har satt upp ett globalt mål, nr 11, som är hållbara städer och samhällen. Det innebär att det vi bygger ska uppnå miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Men hur bygger man hållbara konstruktioner, som ser till dagens behov såväl som till kommande generationers?

I det här utbildningsklippet förklarar vi vad hållbar konstruktionsteknik är och ger exempel på viktiga faktorer, som teknikval, materialval, planering och förbrukning.

Till detta utbildningsklipp finns:
- Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
- Klippkoll lärarinfo (facit quiz)
- Lärarhandledning

Artikelnummer
EDU991128
0,00 kr

I det här utbildningsklippet förklarar vi vad hållbar konstruktionsteknik är och ger exempel på viktiga faktorer, som teknikval, materialval, planering och förbrukning.

Undervisningen i teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Teknik, människa, samhälle och miljö
• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
• Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
• Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter.

Gymnasiet – teknikprogrammet:

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Den ska också belysa teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling.

Inriktning: Samhällsbyggande och miljö
... ska ge kunskaper om och färdigheter i sam¬hällsbyggande, miljö och arkitektur. Den ska behandla byggande och miljöfrågor ur ett brett perspektiv, såväl tekniskt, ekologiskt och estetiskt som ekonomiskt och socialt.

Inriktning: Bygg och anläggning
Centralt innehåll: Olika typer av material och deras egenskaper.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in