Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

En film om yttrandefrihet

Yttrandefrihet omfattar rätten att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffning. Det står utryckt både i FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter och i Europakonventionen. Yttrandefrihet anses vara en av förutsättningarna för ett demokratiskt statsskick. I alla rättsstater, även de som klassas som demokratiska, finns det dock begränsningar för yttrandefriheten. Sådana begränsningar kan t.ex. vara hot om våld, hets mot folkgrupp, militärhemligheter, uppvigling m.m..

Syftet med filmen är att beskriva vad yttrandefrihet och mänskliga rättigheter innebär för en demokrati, och förklara och motivera varför det är viktigt med yttrandefrihet. Filmen vill även bidra till en diskussion om hur yttrandefriheten påverkar vårt samhälle.

I filmen möter vi journalister och författare, jurister och mediafolk, som förklarar och ger exempel på hur de ser på yttrandefrihet och demokrati. Hur är det att leva i ett land där yttrandefriheten är starkt begränsat? Vi möter folk från andra länder som berättar om saker som vi i Sverige ser som självklara. Vi får även träffa ungdomar som på olika sätt arbetar för yttrandefrihet.

Kapitel:
- Inledning
- Vad är yttrandefrihet?
- Varför är yttrandefriheten viktig för demokratin?
- Får man alltid säga vad man vill?
- Hur fungerar yttrandefriheten på sociala medier?
- Hur ser yttrandefriheten ut i världen?

Artikelnummer
KMEDIA1585
200,00 kr

Vad innebär yttrandefrihet? Vilka friheter och begränsningar finns inom vår yttrandefrihet? Filmen bidrar till en diskussion om hur yttrandefriheten påverkar vårt samhälle.

Samhällskunskap (högstadiet)
• Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
• Möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via elektroniska medier.
• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.

Svenska (högstadiet)
• Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och sammanhang.

Bild (högstadiet)
• Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

Samhällskunskap (gymnasiet) 
• Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv. 

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in