Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Propaganda och vikten av källkritik

Varje dag bombarderas vi av information och miljontals intryck. Vårt informationsflöde växer och det blir allt svårare att urskilja sanning från fiktion – fakta från propaganda. Hur skiljer man på sant och falskt och vad händer när vi blir mindre källkritiska på sociala medier?

Vi följer med Maria på en resa där hon får träffa kunniga experter i källkritikens djungel. Vi tittar på historisk såväl som modern propaganda och frågar journalister, viralgranskare och beteendevetare vad propaganda egentligen är. Vi får även lära oss hur man urskiljer propaganda från verklig fakta och hur vi bäst motverkar att osann information sprids.

Artikelnummer
KMEDIA1711
200,00 kr

Vi får lära oss hur man urskiljer propaganda från verklig fakta och hur vi bäst motverkar att osann information sprids. Vi träffar journalister, viralgranskare och beteendevetare.

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:

Svenska (högstadiet)
• Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Samhällskunskap (högstadiet)
• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer. 
• Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet. 
• Möjligheter och risker förknippade med internet och kommunikation via elektroniska medier.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in