Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vad är falska nyheter?

Nyheter idag ser inte ut som de gjorde förr. Färre läser dagstidningar, och istället får de sina nyheter via internet och sociala medier. Men det innebär även större risk för desinformation och bedrägerier.

I det här utbildningsklippet lär du dig vad falska nyheter är. Vi går igenom vad bluff, lurendrejeri, klickbete, skämt, reklam, vinkling, propaganda, satir och sensationalism innebär.

Utbildningsklippet finns med svensk och engelsk undertext.

Till detta utbildningsklipp finns:
- Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper). Vi har dec 2020 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
- Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
- Klippkoll lärarinfo (facit quiz)
- Lärarhandledning
- Manus

Artikelnummer
EDU991175
0,00 kr

I det här utbildningsklippet lär du dig vad falska nyheter är.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Information och kommunikation

• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

• Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.

• Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.

• Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Samhällsvetenskapsprogrammet ska behandla följande centrala innehåll:

• Utifrån studier av samhällsfrågor ska utbildningen ge eleverna möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. I detta ingår att kunna avgöra om påståenden är grundade på fakta och att kunna urskilja värderingar i olika typer av källor. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in