Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Folkrörelser

I den här filmen lär vi oss om folkrörelser. Vad är en folkrörelse? Hur och varför bildas en folkrörelse? Hur har det sett ut i Sverige? Vi går bakåt i tiden och berättar om fem viktiga folkrörelser; kvinnorörelsen, fredsrörelsen, arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och miljörörelsen. Vi undersöker hur de olika folkrörelserna förändrat det svenska samhället och frågar oss hur det kommer att se ut i framtiden. 

Det här är en film för elever i högstadiet som ska lära sig om folkrörelser i ämnet historia.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz! 


Kapitel:
Inledning (00:00–01:40)
Kvinnorörelsen (01:41–03:02)
Arbetarrörelsen (03:03–04:35)
Nykterhetsrörelsen (04:36–05:32)
Fredsrörelsen (05:33–06:33)
Miljörörelsen (06:34–07:39)
Samtal med professorn (07:40–SLUT)


“En bra sammanfattning som man lätt kan bygga vidare på med fördjupning antingen som grupparbete/enskilt arbete eller inledning till genomgångar om olika rörelser i åk 8.”
– SO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
KMEDIA1820
200,00 kr

Låt oss undersöka folkrörelser. Vi går igenom några de mest betydande folkrörelserna som vi har haft i Sverige: kvinnorörelsen, fredsrörelsen, arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och miljörörelsen.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900 
• Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid 
• Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

Hur historia används och historiska begrepp
• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.


Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in