Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Franska revolutionen

I den här filmen kommer vi att resa tillbaka till Frankrike i slutet av 1700-talet och följa årens lopp genom den franska revolutionen.
Vilka var de bakomliggande faktorerna till revolutionen? Vad var skräckväldet? Vem var Maximillian de Robespierre? Till sist går vi igenom franska revolutionens efterverkan som återspeglas än idag och varför denna dramatiska period varit så historiskt viktig.

Kapitel:
- Inledning (00:00 - 01:01)
- Bakgrund (01:02 - 05:31)
- Revolutionen bryter ut (05:32 - 09:51)
- Kungen avsätts och konventet tar makten (09:52 - 12:25)
- Revolutionens kvinnor (12:26 - 13:18)
- Skräckväldet (13:19 - 15:53)
- Revolutionens efterverkan (15:54 - 18:23)

Artikelnummer
SOL7396
200,00 kr

I den här filmen får vi veta hur Frankrike såg ut i slutet av 1700-talet med missväxt och höga skatter, hur det ledde till den Franska Revolutionen och en stor förändring i statsskicket.

Undervisningen i Historia (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
• Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in