Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Europas historia i korthet: Nya tiden

Europas historia består av många avgörande perioder och händelser som vi ser spår av än idag! Vi ska lära oss om nya tiden – som anses ha börjat omkring år 1500 och som fortfarande pågår. Med hjälp av bland annat animationer och tidslinjer får vi en kortfattad sammanfattning över den nya tiden. Vi tittar på den europeiska kolonialismen, upplysningen, världskrigen och får se hur välståndet i Europa ökade. Vi lär oss även om den evangelisk-lutherska reformationen, franska revolutionen och bildandet av Förenta nationerna – FN.

Det här är en film för elever i senare delen av mellanstadiet samt högstadiet som läser ämnet historia.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!
https://create.kahoot.it/share/europas-historia-i-korthet-nya-tiden-sol7549/fd642e90-7321-49b8-a3f2-fef2e9913c7f

Kapitel:
Inledning (00:00–00:55)
Nya tiden
– Tidigmodern tid (00:56–05:37)
Nya tiden – Senmodern tid (05:38–14:37)
Sammanfattning (14:38–Slut)

“Bra med tidslinje som visuellt är behaglig. Bra och väl valda händelser som stod i centrum under perioden!”
– SO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
SOL7549
200,00 kr

Från den europeiska kolonialismen och upplysningen – till den industriella revolutionen och ökat välstånd. I den här filmen ska vi få en sammanfattning över Nya tiden i Europa!

Historia, hela grundskolan

Ur ämnets syfte
Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
– använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500–1700
Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Hur historia används och historiska begrepp
Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900
Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950
Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Hur historia används och historiska begrepp
Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in