Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Woke-rörelsen – en samhällsrevolution

I USA håller en ny identitetsrörelse på att växa fram: woke. Att vara woke är att vara vaken, alltså medveten om vitas privilegier och den diskriminering som minoriteter utsätts för. I ett antal exempel får vi möta woke-rörelsens sympatisörer, men även personer som anser att revolutionen gått för långt. Den som motsätter sig ideologin riskerar att ses som rasistisk och bli ”cancelled”, det vill säga utfrusen i sociala sammanhang och uthängd på sociala medier.

Går det att dra några paralleller mellan ytterlighetens woke-rörelse i USA och den som finns i Sverige?

Filmen ger underlag till bra och viktiga diskussioner om rörelsens många fördelar, samtidigt som den lyfter fram hur woke-rörelsen, när den drivs för långt, kan vara ett hot mot demokratin.

Woke – politisk samlingsterm för medvetenhet om diskriminering och rasism.

Artikelnummer
ETS5199
200,00 kr

Filmen ger underlag till bra och viktiga diskussioner om woke-rörelsens många fördelar, samtidigt som den lyfter fram hur rörelsen, när den drivs för långt, kan vara ett hot mot demokratin.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll 7–9
Individer och gemenskaper

  • Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.

Rättigheter och rättsskipning

  • Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och inter­nationellt ar­bete för att främja mänskliga rättigheter.
  • Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exem­pel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

  • kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,
  • kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället, och
  • förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  • Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna, såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  • Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Samhällskunskap 1a1 samt 1b

  • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.

Samhällskunskap 2

  • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in