Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Kolonialismen

Under flera sekel kolonialiserades stora delar av världen utav europeiska stormakter. I den här filmen ska vi lära oss om kolonialismens tidsålder. Vi går framför allt igenom hur koloniernas befrielse gick till. Vi undersöker några av de platser som dominerades av kolonier samt några av de händelser och personer som varit betydelsefulla för upprättandet av fria samhällen. Vad var Ostindiska kompaniet? Vad var Internationella Kongosällskapet? Vem var Mahatma Gandhi? Till slut undersöker vi konsekvenserna av kolonialismen, samt lär oss begreppet nykolonialism.

Kapitel:
- Inledning (00:00 - 01:00)
- Vad är kolonialism? (01:01 - 04:00)
- Asien (04:01 - 08:30)
- Afrika (08:31 - 13:41)
- Nord- och Sydamerika (13:42 - 17:55)
- Kolonialismens konsekvenser (17:56 - Slut)

Artikelnummer
SOL7486
200,00 kr

Under flera sekel kolonialiserades stora delar av världen utav europeiska stormakter. I den här filmen ska vi ta reda på mer om kolonialismens tidsålder och hur koloniernas befrielse gick till.

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:
Historia (alla åldrar)

Eleverna ska sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Historia (högstadiet)

• Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
• Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in