Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Livet som slav i Amerika

Under över 200 års tid fördes miljontals afrikaner bort från sina hem i Afrika och skeppades iväg till Nord- och Sydamerika som slavar. Denna film visar hur det var att leva som slav i Nordamerika och vi får en inblick i hur det känns att vara någons egendom, utan några rättigheter.

Vi får genom dramatiseringar följa hur de förslavade människorna levde och framförallt arbetade mycket hårt, tills man till slut dog. Men vi får även se hur slavar lyckades fly undan sin hemska tillvaro, med hjälp av folk som motsatte sig slaveriet och hjälpte många slavar att rymma. Detta är en stark film som berör och som även kan leda till diskussioner om mänskliga rättigheter.

Artikelnummer
KMEDIA1300
200,00 kr

Denna film berättar genom starka dramatiseringar hur det var att leva som slav i Amerika. Vi får en inblick i hur det känns att vara någons egendom, utan några rättigheter.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900
• Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950
• Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Hur historia används och historiska begrepp
• Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Rättigheter och rättsskipning
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in