Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Slavar

- Dom kidnappade mamma, pappa, min syster och mig. Sen dödade dom mina föräldrar och tog min syster långt bort, berättar Abuk med låg röst.

Abuk, nio år, och Machiek femton, är två av tusentals barn som tillfångatogs av den regeringsstödda milisen under inbördeskriget i södra Sudan. I Slavar - en animerad dokumentär berättar de närgånget om sina egna upplevelser, från dagen då de togs som slavar till den dag då de fritogs, av James Auger och hans organisation. Filmen bygger på en intervju med barnen, där både intervjusituationen och deras minnen har animerats. I Slavar får vi också uppleva en strimma hopp: när Abuk och Machiek är fritagna kan de börja drömma om framtiden igen.

Detta är den andra filmen i en serie animerade filmer av David Aronowitsch och Hanna Heilborn. Design av Mats Johansson, Acne Junior.
Filmen har vunnit ett flertal internationella filmpriser.

Artikelnummer
KMEDIA1223
200,00 kr
I den animerade filmen Slavar träffar vi två barn som tillfångatagits som slavar av den regeringsunderstödda milisen i södra Sudan. De berättar om sina egna upplevelser.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto