Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Gandhi och vägen till Indiens självständighet

Hans namn var Mohandas Karamchard Gandhi. Hans folk kallade honom Mahatma, vilket betyder den stora själen. Detta program visar hur hans politiska och sociala lära var ett försök att tillämpa principen om kärlek överallt, till alla områden i livet. Gandhi inspirerade många människor att utföra manifestationer och demonstrationer utan att använda våld. Han gav hopp och löftet om frihet för indier och försökte hålla ihop den folkrika nationen. Vi får följa vägen till Indiens självständighet från det brittiska imperiet. Vi får även se hur Pakistan blir självständigt från Indien.
Denna film lär oss om icke-våldsprincipen och Mahatma Gandhis stora gärningar.

Artikelnummer
Sol7195
200,00 kr

Filmen berättar om Mahatma Gandhi och Indiens väg till självständig stat. Vi får även lära oss om icke-våldsprincipen och Mahatma Gandhis stora gärningar.

Undervisningen i Historia (Högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Undervisningen i Historia (gymnasiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto