Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Kastsystem och karma – människosynen i Indien

Indien brukar kallas för världens största demokrati. Trots landets modernisering delar befolkningen fortfarande in sig i ett slags system som sedan länge har präglat livet i Indien: kastsystemet. Vi börjar med att titta på hur tolkningen av hinduismen i Indien påverkar sättet att tänka på karma och återfödelse. Vi lär oss även hur britterna utnyttjade kastsystemet, när de koloniserade Indien. Filmen förklarar begrepp som samsara, hemgift och atman. Filmen avslutas med att titta närmare på hur kvinnor och flickors situation ser ut i landet, och varför Indien kan betraktas som ett farligt land att leva i som kvinna.

Det här är en film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser religionskunskap och samhällskunskap.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!
https://create.kahoot.it/share/kastsystem-och-karma-manniskosynen-i-indien-sol7557/8d1726dc-f266-4f9c-bc6f-7aa8228a6b29

Kapitel:
Inledning (00:00–01:27)
Karma inom hinduismen (01:28–04:40)
Indiens kastsystem (04:41–11:38)
Kvinnors situation i Indien (11:39–16:07)
Sammanfattning (16:08–Slut)

“Tydligt innehåll kopplat till såväl Lgr11 som Lgr22! Jag skulle definitivt använda den i min undervisning på högstadiet.”
– SO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
SOL7557
200,00 kr

Hur fungerar kastsystemet i Indien? Varför betraktas Indien som ett farligt land för kvinnor? Det ska vi undersöka.

Samhällskunskap, hela grundskolan (Ur ämnets syfte)

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
– reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Rättigheter och rättsskipning
– Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Religioner och andra livsåskådningar
Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

Religion och samhälle
Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser. Identitet och livsfrågor - Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Etik
Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
1. Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv.
2. Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar.

Undervisningen i religionskunskap 1 ska behandla följande centrala innehåll:
Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.
Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.
Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.

Undervisningen i Samhällskunskap 1a1 ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
– Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in