Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Världens urfolk

Samer, inuiter, indianer och aboriginer. De är alla urfolk, urinvånare, eller ursprungsbefolkningar. I den här filmen ska vi undersöka några av världens urfolk och få en introduktion till deras historia, traditioner, kultur och deras situation idag.

I filmen används begreppet indianer, men idag är det vanligare att använda begrepp som "amerikansk urbefolkning" eller "amerikanskt urfolk". Detta kan med fördel påpekas för eleverna innan visning.


Kapitel:
- Vad är ett urfolk? (00:00 – 02:59)
- Samer (03:00 – 05:35)
- Indianer (05:36 – 09:15)
- Inuiter (09:16 – 11:47)
- Aboriginer (11:48 – 14:12)
- Sammanfattning (14:13 – SLUT)

Artikelnummer
KMEDIA1690
200,00 kr

I den här filmen ska vi undersöka några av världens ursprungsbefolkningar och lära oss om deras historia, kultur och deras situation idag. Vi lär oss mer om samer, inuiter, indianer och aboriginer.

Undervisningen i Samhällskunskap (mellanstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
Undervisningen i Samhällskunskap (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen. 
• De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Undervisningen i Historia (mellanstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Undervisningen i Historia (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
• Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in