Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Nordamerikas urbefolkning

Nordamerikas urbefolkning är benämningen på de många olika urfolk som levde i Nordamerika innan européerna kom dit. I den här filmen ska vi lära oss om dem! Vi börjar med att gå igenom urfolkens tidiga historia, hur de levde, hur deras olika högkulturer såg ut och hur man såg på naturen. Sedan går vi igenom vad som hände när européerna kom till kontinenten. Begrepp som wigwam och reservat förklaras. Filmen avslutas sedan med att titta närmare på hur dagens situation ser ut för urbefolkningen i Nordamerika.

Det här är en film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser ämnet historia.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!
https://create.kahoot.it/share/nordamerikas-urbefolkning-sol7554/94689b27-9777-4d45-95a0-7b6daa31c5e6

Kapitel:
Inledning (00:00–01:04)
Urfolkens tidiga historia (01:05–03:37)
Urfolkens levnadssätt före européernas ankomst (03:38–09:34)
Européernas ankomst (09:35–12:33)
Krig och reservat (12:34–15:52)
Dagens situation för Nordamerikas urfolk (15:53–Slut)

“Nyanserad bild av ursprungsbefolkningen som vi behöver i dessa dagar!”
– SO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
SOL7554
200,00 kr

Vi ska lära oss om urfolken i Nordamerika. Deras tidiga historia, vad som hände när européerna kom dit samt dagens situation.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900
Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950
Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.

Undervisningen i historia 1a1 ska behandla följande centrala innehåll:

Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in