Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Amerikanska inbördeskriget 1861–1865

I den här filmen lär vi oss om inbördeskriget i USA, som ägde rum mellan åren 1861–1865. Kriget började som en konflikt gällande ekonomiska intressen och att hålla ihop unionen USA – men slutade som ett krig som fokuserade på om slaveri skulle tillåtas eller inte.

Vi börjar med att gå igenom krigets bakgrund och orsaker. Vi lär oss varför många södra stater valde att lämna unionen USA och istället bilda Amerikas konfedererade stater. Vi går igenom viktiga vändpunkter och händelser som slaget vid Fort Sumter, The Emancipation Proclamation samt slaget vid Gettysburg. Till sist tittar vi på hur kriget slutade, hur det gick för de svarta invånarna i landet efter kriget – och vilka spår av inbördeskriget vi kan se i USA än idag.

En film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser ämnet historia.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz! 


Kapitel:
Inbördeskrigets bakgrund och orsaker – Nord, Syd, och slaveriet (00:00–06:18)
Inbördeskrigets början (06:19–11:45)
Inbördeskrigets slut (11:46–14:28)
Inbördeskrigets konsekvenser (14:29–15:53)
Slaveriets slut (15:54–SLUT)

“Lärorik, intressant och hemsk! Det är viktigt att känna till fakta om USA:s historia för att man ska förstå vad som händer i landet idag.”
– elev, åk 8

“Bra film! Man förstår USA mer och dess historia.”
– elev, åk 8

Allmänt tycker jag den följer era vanliga filmer med ett tydligt upplägg där orsaker, händelser och konsekvenser blir synliggjorda och förklarade bra. Detta bidrar till att filmen kan användas både som en start eller slutfilm i olika arbetsområden.”
– SO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
SOL7535
200,00 kr

I den här filmen ska vi lära oss om händelserna under det amerikanska inbördeskriget. Vi går bland annat igenom varför kriget bröt ut, slaget vid Gettysburg och vilka konsekvenserna blev för landet.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900
• Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950
• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Hur historia används och historiska begrepp
• Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.


Historia A, Gymnasiet

Ur ämnets syfte i läroplanen:
Historia används för att både påverka samhällsförändringar och skapa olika identiteter. Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av och värdera hur olika människor och grupper i tid och rum har använt historia, samt möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och verklighetsuppfattning.

Undervisningen i ämnet historia (Gymnasiet) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in