Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Politiska system: USA

Hur styrs egentligen USA? Vad gör egentligen presidenten, kongressen och högsta domstolen – och hur hänger de ihop? Vad är ett primärval och vad innebär det när man säger att presidentvalet i USA är ett ”indirekt val”?

Det ska vi gå igenom i det här programmet.

Kapitel
Inledning (00:00 - 01:28)
Makten på delstatsnivå (01:29 - 04:12)
Maktens högvarter (04:13 - 09:14)
Primärvalen (09:15 - 11:26)
Presidentvalet (11:27 - SLUT)

Artikelnummer
KMEDIA1674
200,00 kr

Hur styrs egentligen USA? Vad är ett primärval och vad innebär det när man säger att presidentvalet i USA är ett ”indirekt val”? Vad gör egentligen presidenten, kongressen och högsta domstolen?

Undervisningen i Samhällskunskap (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Några olika stats- och styrelseskick i världen.
• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap (gymnasieskolan) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.

2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Undervisningen i kursen Samhällskunskap 1a1 (gymnasieskolan) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik. 

Undervisningen i kursen Samhällskunskap 1b (gymnasieskolan) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto