Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Karisma i politiken – om politikers kroppsspråk

Politiska ledare vet mycket väl att ett stort leende och en självsäker attityd är värt mycket mer än ett fint tal. De vet att deras ord inte väger lika mycket som deras ögonrörelser, uttryck, röstläge och gester.

Detta program avslöjar hur viktig den icke-verbala kommunikationen är i politiken. Högteknologiska hjälpmedel och experter på området hjälper oss att avslöja vad politikerns gester och rörelser egentligen betyder.

Vi lär oss att “läsa mellan raderna” hos internationellt kända ansikten som G.W. Bush, Ronald Reagan, Bill och Hillary Clinton, Nicolas Sarkozy och Angela Merkel. Dessutom får vi en historisk koppling genom analyser av tal av Churchill, Mussolini och Hitler.

Artikelnummer
KMEDIA1222
200,00 kr
Detta program avslöjar hur viktig den icke-verbala kommunikationen är i politiken. Högteknologiska hjälpmedel och experter avslöjar vad politikerns gester och rörelser egentligen betyder.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Beslutsfattande och politiska idéer
• Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
• Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

Undervisningen i svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Tala, lyssna och samtala
• Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Språkbruk
• Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
• Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

3. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto