Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Världens urfolk - Inuiter

Inuiter är ett urfolk, även kallad urinvånare eller ursprungsbefolkning. I det här utbildningsklippet får vi en introduktion till inuiternas historia, traditioner, kultur och deras situation idag.

Artikelnummer
Edu16904
0,00 kr

I det här utbildningsklippet får vi en introduktion till inuiternas historia och deras situation idag.

Undervisningen i Samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Undervisningen i Historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6
• Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Undervisningen i Historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
• Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in