Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Stå upp - om att vilja vittna och anmäla brott

I skolan blir det ibland tuffa tag och hårda ord. Många ungdomar vet inte ens att det är ett brott att hota någon. Få unga vill vittna och anmäla, trots att ungdomarna tillhör den åldersgrupp som är mest utsatt för hot, stöld, misshandel och sexuellt ofredande. Det är alltid svårt att anmäla brott och vittna, men det finns också stöd.

Stå upp! är en pedagogisk och engagerande film som kan användas i utbildningssyfte för att kunna påverka de attityder som finns bland ungdomar om att anmäla och vittna.
Stå upp! ger konkreta råd och tips till den som blivit utsatt för, eller bevittnat, brott och ska anmäla/vittna. Vi får träffa ungdomar som har råkat ut för brott eller sett ett brott begås, stödpersoner på brottsofferjour, polis, åklagare och föräldrar.

Filmen förklarar och motiverar på ett engagerande sätt varför det är viktigt att vittna och anmäla brott, både för egen del men även för andras skull. Det är en rak film som uppmuntrar till att ta ställning. Det handlar om civilkurage. Hur skulle vårt samhälle se ut om ingen vågade stå upp?!

Filmen är gjord med stöd från BOJ – Brottsofferjourernas Riksförbund, Brottsförebyggande rådet och Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne.

Artikelnummer
KMEDIA1255
200,00 kr

Filmen förklarar varför det är viktigt att vittna och anmäla brott för vår demokrati.Det är också civilkurage. Vi träffar ungdomar som blivit utsatta, stödpersoner, polis, åklagare och föräldrar.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Rättigheter och rättsskipning
• Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in