Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

FN – Förenta Nationerna

Förenta Nationerna grundades 1945 och består idag av 193 medlemsländer. Dess uppgift är att hjälpa internationellt samarbete.

I det här utbildningsklippet berättar vi bland annat mer om varför FN grundades och hur organisationen arbetar. Du får också veta mer om UNICEF och barnkonventionen.

Artikelnummer
Edu991111
0,00 kr

I det här utbildningsklippet berättar vi mer om FN och organisationens historia.

Historia/Samhällskunskap åk 1–3

Att leva i världen
• Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Samhällskunskap, åk 4–6
• Rättigheter och rättsskipning
• De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Beslutsfattande och politiska idéer
• Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier. 

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in