Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Internationella samarbeten inom säkerhet och försvar

Vad gör Interpol egentligen? Vad är ASEAN och Nordefco? I den här filmen ska vi titta närmare på länders internationella samarbeten inom säkerhet och försvar. Vi börjar med att undersöka vad ett internationellt samarbete är för något och vilka fördelar och nackdelar som finns. Sen går vi igenom flera exempel, bland annat FN, Nato, OSCE och AUKUS.

Det här är en film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser om beslutsfattande samt internationella och nordiska samarbeten i ämnet samhällskunskap.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

https://create.kahoot.it/share/internationella-samarbeten-inom-sakerhet-och-forsvar-sol7579/88d857ec-3fc4-44d6-a0e8-b5301a4d874b

Kapitel:
Inledning (00:00–00:54)
Vad är ett internationellt samarbete? (00:55–03:13)
Globala samarbeten inom säkerhet och försvar (03:14–07:58)
Regionala internationella samarbeten inom säkerhet och försvar (07:59–13:03)
Sammanfattning (13:03–Slut)

Citat:
“Pedagogisk, tydlig och bra längd. Bra koppling till de nya kursplanerna. Tydlig grafik och bra berättarröst.”
– SO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
Sol7579
200,00 kr

I den här filmen ska vi undersöka olika exempel på internationella samarbeten inom säkerhet och försvar.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Samhällsresurser och fördelning
- Länders och regioners beroende av varandra i en globaliserad ekonomi. Skilda förutsättningar för olika länder och regioner.

Beslutsfattande och politiska idéer
- Var olika beslut fattas och exempel på hur besluten påverkar individer, grupper och samhället i stort. Individers och gruppers möjligheter att påverka den demokratiska processen.
- FN:s syfte, huvuduppgifter och verksamhet samt det nordiska samarbetets bakgrund och innehåll.

Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

Samhällskunskap 1a1
Centralt innehåll
- Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller frågor om demokrati och politik.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in