Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

EU – fredsprojektet i Europa

Vad har egentligen EU med hur vi lever i Sverige att göra...? Antagligen mycket mer än du tror!

I det här utbildningsklippet för mellanstadiet förklarar vi på ett enkelt sätt vad EU är för något och varför unionen bildades. Du lär dig också mer om hur EU arbetar – och hur det påverkar oss i Sverige.

Artikelnummer
Edu991106
0,00 kr

I det här utbildningsklippet för mellanstadiet förklarar vi vad EU är för något och hur det påverkar oss i Sverige.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Rättigheter och rättsskipning
• De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse.

Beslutsfattande och politiska idéer
• Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in