Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

EU – organisation och samhällspåverkan

EU påverkar oss på ett sätt vi ofta kanske inte tänker på; i skolan, på arbetet, när vi köper varor eller reser på semester. Det är mycket att ta hänsyn till när EU gemensamt ska ta beslut som påverkar alla medlemsländer…

I det här utbildningsklippet för högstadiet lär vi oss mer om organisationens uppbyggnad och arbetssätt – samt hur medlemskapet i EU påverkar Sverige.

Artikelnummer
Edu991115
0,00 kr

I det här utbildningsklippet för högstadiet lär vi oss mer om EU:s uppbyggnad och arbetssätt och hur medlemskapet i Europeiska Unionen påverkar Sverige.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid
• FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9

Rättigheter och rättsskipning
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Beslutsfattande och politiska idéer
• Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in