Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

EU – bakgrund och historia

Numera är det inte alla som vet varför EU en gång bildades, och det är lätt att glömma hur Europa såg ut när organisationen grundades.

I det här utbildningsklippet för högstadiet lär vi oss mer om varför EU bildades, och hur dess historia ser ut. Vi går även igenom de viktigaste årtalen att känna till.

Artikelnummer
Edu991110
0,00 kr

I det här utbildningsklippet för högstadiet får vi veta mer om varför EU bildades, och lär oss mer om de viktigaste årtalen.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid
• FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9

Rättigheter och rättsskipning
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Beslutsfattande och politiska idéer
• Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in