Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Nakenlekar (Tema: Könsroller)

Två killar ser på actionfilm då en av dem plötsligt kläcker en oväntad nyhet - han har bestämt sig för att bli bög. "Det är mer manligt att vara bög" hävdar han.
Nakenlekar är en komisk kortfilm om sexualitet som utgör en grund för intressanta diskussioner i klassrummet.
Filmen ingår i Filminstitutets tema om könsroller.

Priser i urval:
The Nordic Youth film festival 2010 - Bästa film
Novemberfestivalen 2009 - Memfispriset (Utsett av Josef Fares)
Voodoofilm - Årets film 2009

Artikelnummer
KMEDIA1428
200,00 kr

Två killar ser på actionfilm då en av dem plötsligt berättar att han har blivit bög. Nakenlekar är en komisk kortfilm om sexualitet som utgör en grund för intressanta diskussioner i klassrummet.

Övergripande mål och riktlinjer
Skolans mål är att varje elev
• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, • respekterar andra människors egenvärde,
• tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.


Samhällskunskap (åk 7–9)
Individer och gemenskaper
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Biologi (åk 7–9)
Kropp och hälsa
• Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in