Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Könsroller

Den här filmen är tänkt som en grund för diskussioner kring könsroller. Vi följer Isabell som undrar över könsroller. Vad är manligt och kvinnligt? Måste man välja? Hon möter bland annat genusforskare och föreläsare som förklarar var könsroller och normer kommer ifrån.

Artikelnummer
KMEDIA1575
200,00 kr

Vad är manligt och kvinnligt? Måste man välja? Isabell möter forskare och föreläsare som förklarar var könsroller och normer kommer ifrån.

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan

Samhällskunskap (högstadiet) 
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in