Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Ta mig (Tema: Könsroller)

I ett omklädningsrum sitter två killar och ventilerar sina problem. Tjejerna spelar fotboll i gympasalen, de tacklas hela tiden och är "bollkåta". Snart förstår vi att det handlar om ombytta roller. "Ta mig" är en humoristisk kortfilm som vänder på våra klassiska könsroller och ger en bild av vår föreställning om tjejers och killars beteenden. Filmen ingår i Filminstitutets tema om könsroller.

Priser i urval
Novemberfestivalen 2010 - Bästa klippning
The Golden Swan 2010 - Bästa film

Artikelnummer
KMEDIA1427
200,00 kr

I ett omklädningsrum sitter två killar och ventilerar sina problem. Snart förstår vi att det handlar om ombytta roller. En humoristisk kortfilm som vänder på våra klassiska könsroller.

Övergripande mål och riktlinjer 
Skolans mål är att varje elev 
• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, • respekterar andra människors egenvärde, 
• tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor, 
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och 
• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.


Samhällskunskap (åk 7–9) 
Individer och gemenskaper 
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Biologi (åk 7–9)
Kropp och hälsa
• Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in