Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vår världshistoria: Encyklopedin och den stora upplysningen

1700-talet är upplysningens tid. Den franska förläggaren Le Breton bestämmer sig för att ge ut ett universellt lexikon – en encyklopedi. Kända ämneskunniga och filosofer som Denis Diderot, Jean le Rond d’Alembert och François de Voltaire blandas in i projektet. Deras slagord är: ”Acceptera ingenting utan bevis – och uppmuntra till tänkande”.

Fler än 150 olika medarbetare trotsar censuren och arbetar i hemlighet. Inte bara för att sammanställa kunskap, utan också för att smida ett politiskt vapen – ett upplysningsvapen.

Inget så omfattande verk hade tidigare publicerats. Det här är historien bakom Encyclopédie som utkom i 28 band under åren 1751–1772.

Det här är en film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser om upplysningen i ämnet historia.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

https://create.kahoot.it/share/var-varldshistoria-encyklopedin-och-den-stora-upplysningen-1850km/a8b97aa9-99c6-407b-9395-50761a737892

Citat:
“Snygga animationer och spännande musik, intressant fakta om encyklopedin. Bra med kopplingen till dagens Wikipedia!”
– SO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
KMEDIA1850
200,00 kr

Det här är historien bakom encyklopedin som utkom under åren 1751–1772. Om människorna som trotsade censuren och arbetade i hemlighet för att smida ett politiskt vapen – ett upplysningsvapen.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen
- Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Undervisningen i svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Texter
- Sakprosatexter för ungdomar och vuxna. Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter. Texternas syfte, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. Kombinationer av olika texttyper.

Språkbruk
- Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Historia 1a1, Gymnasiet
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar.

Svenska, Gymnasiet
Ur ämnets syfte
“Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar.” … “Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor.”

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
5. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in