Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vår världshistoria: Internet

Idag är datorer en självklar del av vår vardag och de flesta har tillgång till internet. Men hur har utvecklingen av internet sett ut genom åren och vilka ligger bakom de innovationer som resulterat i det internet vi känner till idag? Det ska vi ta reda på i den här filmen.

Vi går igenom datorns utveckling, från gigantisk maskin som krävde otroliga mängder elektricitet till dagens bärbara datorer. Vi får veta hur det gick till när det första e-postmeddelandet skickades och undersöker vilka för- och nackdelar som finns med internetanvändandet idag.

Det här är en film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser historia men även teknikutveckling i ämnet teknik.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

https://create.kahoot.it/share/var-varldshistoria-internet-1867km/fd34a962-9ec3-419b-9eef-8588c51fd6cf

“Den var enkel att förstå. Man får en ‘aha’ när man ser årtalen, att det har gått fort framåt i utvecklingen. Den var tydlig.”
– Tekniklärare, högstadiet

Artikelnummer
KMEDIA1867
200,00 kr

Hur har den tekniska utvecklingen sett ut när det kommer till datorer och internet? Det ska vi ta reda på i den här filmen!

Undervisningen i ämnet teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Teknik, människa, samhälle och miljö
- Internet och några andra globala tekniska system samt deras fördelar, risker och begränsningar.
- Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i samhället, däribland vid lagring av data.

Tekniska lösningar
- Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska system, till exempel informations- och kommunikationsteknik och transportsystem.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7−9
Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid
- Kontinuitet och förändring med utgångspunkt i långa historiska linjer kring levnadsvillkor, migration och makt.

Teknik (Ur ämnets syfte)
Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
- Kunskaper om hur teknik har utvecklats och utvecklas i samspel med det omgivande samhället samt kunskaper om befintlig teknik och aktuell teknikutveckling.

Historia 1a1, centralt innehåll
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
- Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in