Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vår världshistoria: Gandhi - viljans styrka

Vi lär oss om Gandhi och hans stora betydelse för Indiens frigörelse. Vi går bland annat igenom det Ostindiska kompaniets utbredning, hans tid i Sydafrika, Gandhis icke-våldsprincip och hur det kommer sig att Indien delades upp i två länder. Genom dramatiserade scener får vi en tydlig inblick i Gandhis liv, hans kamp för indiers rättigheter och Indiens självständighet.

Det här är en film för elever i högstadiet när de läser ämnet historia.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!
https://create.kahoot.it/share/var-varldshistoria-gandhi-viljans-styrka/478171eb-7e8d-4f32-be64-b6ab58b3e131


“Jag tycker filmen var mycket välgjord och spännande! Den levandegör historien och sätter både Gandhi och Indiens frigörelseprocess i ett sammanhang. Mina elever blev väldigt intresserade av att veta mer!”
– SO-lärare, högstadiet


Artikelnummer
KMEDIA1824
200,00 kr

Vi lär oss om Gandhi och hans betydelse för Indiens frigörelse. Vi går bland annat igenom det Ostindiska kompaniets utbredning och om Gandhis icke-vålds-princip.

Undervisningen i historia ska behandla följande innehåll enligt läroplan (hela grundskolan)

Eleverna ska sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950
• Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Hur historia används och historiska begrepp
• Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in