Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vår världshistoria: Gutenberg – den visionäre uppfinnaren

I den här filmen ska vi lära oss den fascinerande historien om ingenjören Gutenberg och den revolutionerande maskinen han tog fram: tryckpressen! Först tittar vi lite på hur skrivkonsten uppfanns redan för flera tusen år sedan och att man i “skriptorier” över hela Europa kopierade mängder av texter för hand under medeltiden. Sen tittar vi närmare på hur det gick till när Johann Gensfleisch, även känd som Gutenberg, tog fram tryckpressen under 1400-talet.

En film för högstadieelever i ämnen som historia och teknik.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!

“Spännande dramaturgi och snygg produktion. Bra och tydlig tidslinje en bit in i filmen!”
– SO-lärare, högstadiet
Artikelnummer
KMEDIA1823
200,00 kr

I den här filmen ska vi lära oss den fascinerande historien om ingenjören Gutenberg och den revolutionerande maskinen han tog fram: tryckpressen!

Ur Syftesbeskrivning för ämnet Historia (hela grundskolan):

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.


Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900
• Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Undervisningen i teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Teknik, människa, samhälle och miljö
• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.


Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in