Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

The Creepy Line – vem kontrollerar internet?

Begreppet ”the creepy line” kommer från den tidigare Google-koncernchefen Eric Schmidt, när han under en intervju skulle förklara Googles uppförandekod; ”Googles policy för många saker är att vara så nära ’den obehagliga gränsen’ som möjligt men inte korsa den.” Men med hjälp av filmen kan vi se att detta egentligen är en gräns som Google, och många andra företag, korsar varje dag. Och att gränsen för vad som är ”acceptabelt” dessutom flyttar på sig.

Varje dag använder de flesta av oss någon av Googles produkter; mobilen, sökmotorn, webbläsaren, mailen, kartan osv. Men det är inte många som tänker på hur det påverkar oss och vilka konsekvenserna blir när vi förlitar oss på ett företag, som liksom andra företag, har ett vinstintresse…

Genom intervjuer, vetenskapliga experiment och grundlig analys granskar filmen hur företag som Google och Facebook påverkar det vi ser och gör i deras påstådda ”neutrala” plattformar. Hur används den data som de kontrollerar? Och hur kan de i sin tur kontrollera sina användare? För de säljer inte bara informationen till högstbjudande, de manipulerar och formar dessutom den offentliga medvetenheten. Med algoritmer som aldrig är synliga för användaren kan de påverka opinionen och förändra samhället för att passa deras egen världsbild.

The Creepy Line är en ögonöppnande dokumentär som visar den obehagliga baksidan av två av våra mest använda tjänster.

KAPITEL
1. Inledning (00:00–02:21)
2. Löftet (02:22–05:01)
3. Sök på dig själv (05:01–13:01)
4. Matematik är matematik, eller hur? (13:01–21:10)
5. Vad har du för käll...kod? (21:10–29:48)
6. Den obehagliga gränsen (29:48–36:59)
7. Väggarna har ögon (36:59–46:58)
8. Framtiden kommer inte att sändas i TV (46:58–53:33)

Artikelnummer
ETS5159
200,00 kr

Dokumentären The Creepy Line avslöjar den ofattbara graden av manipulation som vårt samhälle utsätts för av företagen Google och Facebook, och de anmärkningsvärt knappt märkbara men kraftfulla sätt dem gör det på. Med hjälp av bland annat vetenskapliga experiment och analyser undersöker filmen vad som står på spel när dessa tech-giganter har fri reglering för att utnyttja allmänhetens mest privata och personliga data.

Ur det centrala innehållet – Teknik 7-9

Tekniska lösningar
• Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
• Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras. 

Teknik, människa, samhälle och miljö
• Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
• Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Ur det centrala innehållet – Samhällskunskap 7-9

Information och kommunikation
• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
• Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
• Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
• Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
• söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.


Ur det centrala innehållet – Samhällskunskap Gymnasiet

• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
• Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla:
2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
4. Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.


Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in