Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Skönlitteraturens historia, del 2: upplysningen, romantiken, realismen och modernismen

Den skönlitteratur som vi läser har skapats av mer än bara författarens fantasi. Den har påverkats och förändrats av sin samtid. Den västerländska skönlitteraturens historia kan delas in i olika epoker, tidsperioder.

I den här filmen ska vi fördjupa oss i: upplysningen, romantiken, realismen och modernismen. Vi går igenom några betydande författare från varje epok och lär oss hur deras verk har påverkat skönlitteraturen. Vi lär oss även begrepp som satir, pseudonym och psykologisk realism.

Det här är en film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser om berättande texter och sakprosatexter i ämnet svenska. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
https://create.kahoot.it/share/skonlitteraturens-historia-del-2-upplysningen-romantiken-realismen-och-modernismen-1844km/e62c4c67-994e-4bb3-a89e-1a72b8d5ca0d

Kapitel:

- Prolog – bakgrunden (00:00–02:52)
- Kapitel 1. Upplysningen (02:53–06:48)
- Kapitel 2. Romantiken (06:49–09:05)
- Kapitel 3. Realismen (09:06–12:25)
- Kapitel 4. Modernismen (12:26–15:25)
- Epilog – postmodernismen (15:26–Slut)

“Filmen innehåller bra förklaringar av termer och viktiga begrepp. Den har en behaglig speaker och fina bilder. Det är jättebra med de korta exemplen på författare och deras mest kända verk under respektive genre. Jag tycker att filmen är mycket pedagogisk. Grafiken som används är tydlig, bra och rolig! Gestaltningarna varvat med filmklipp gör att man håller intresset uppe.”

– Biträdande enhetschef, Stockholms stadsbibliotek

Artikelnummer
KMEDIA1844
200,00 kr

Vi fördjupar oss i de skönlitterära epokerna upplysningen, romantiken, realismen och modernismen. Vi går igenom några betydande författare och lär oss hur deras verk har påverkat litteraturen.

Undervisningen i svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Berättande texter och sakprosatexter
 Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

5. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.
6. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in