Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Svenska språkets historia, del 2 – äldre nysvenska, yngre nysvenska och nusvenska

Nationalspråket i Sverige är svenska. Svenskan som ett eget språk har funnits i minst 1 200 år. Men den svenska som vi pratar och skriver i dag skiljer sig en del från den som fanns på vikingatiden. I den här filmen ska vi lära oss om svenskan som språk, och titta närmare på några av de perioder och händelser som har format svenskan till vad den är i dag!

I den andra delen av Svenska språkets historia undersöker vi hur perioderna äldre nysvenska, yngre nysvenska och nusvenska har påverkat svenskan.

I filmen lär vi oss bland annat hur boktryckarkonsten, franskan och den tekniska utvecklingen påverkade det svenska språket. Vi får också reda på varför många dialekter försvagades under de här perioderna.

Det här är en film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser om språkbruk och det svenska språkets ursprung i ämnet svenska.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

https://create.kahoot.it/share/svenska-sprakets-historia-del-2-aldre-nysvenska-yngre-nysvenska-och-nusvenska-1860km/c513ba17-f218-4b81-ae9b-6e3bd1009e49

Kapitel:
- Inledning (00:00–01:45)
- Svenskans historia – Äldre nysvenska 1526–1732 (01:46–03:55)
- Svenskans historia – Yngre nysvenska 1732–1900 (03:56–06:41)
- Svenskans historia – Nusvenska 1900–i dag (06:42–10:51)
- Sammanfattning (10:52–Slut)

“En bra sammanfattande film över svenskans historia och utveckling. Filmen tar upp några av de skeenden som haft stor inverkan på språket och förklarar på ett ypperligt sätt. Mycket pedagogisk.”
– Språkprofessor, nordiska språk

Artikelnummer
KMEDIA1860
200,00 kr

I den här filmen undersöker vi det svenska språkets historia och tittar närmare på perioderna äldre nysvenska, yngre nysvenska och nusvenska.

Undervisningen i svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Språkbruk
- Språkbruk i Sverige och Norden. Några svenska dialekter och sociolekter. Framträdande skillnader och likheter mellan de nordiska språken. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
- Språkbruk och språkförändring genom tiderna, till exempel vilka språk som påverkat svenskan historiskt och i nutid.

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
9. Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in