Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Svenska språkets historia, del 1 – runsvenska och fornsvenska

Nationalspråket i Sverige är svenska. Svenskan som ett eget språk har funnits i minst 1 200 år. Men den svenska som vi pratar och skriver i dag skiljer sig en del från den som fanns på vikingatiden. I den här filmen ska vi lära oss om svenskan som språk, och titta närmare på några av de perioder och händelser som har format svenskan till vad den är i dag!

I den första delen av Svenska språkets historia undersöker vi hur perioderna runsvenska och fornsvenska har påverkat svenskan. Vi undersöker också vad en språkfamilj är för något.

I filmen lär vi oss bland annat vad diftonger är, hur kristendomens intågande i Sverige påverkade språket och när vi började använda bokstäverna å, ä och ö.

Det här är en film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser om språkbruk och det svenska språkets ursprung i ämnet svenska.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

https://create.kahoot.it/share/svenska-sprakets-historia-del-1-runsvenska-och-fornsvenska-1859km/d571bfaf-edd6-4f5b-abe6-fb5ab9c79202

Kapitel:
- Inledning (00:00–01:15)
- Språkfamilj – De indoeuropeiska språken (01:16–05:16)
- Svenskans historia – Runsvenska ca 800–1225 (05:17–08:17)
- Svenskans historia – Fornsvenska ca 1225–1526 (08:18–12:42)
- Sammanfattning (12:43–Slut)

“En bra sammanfattande film över svenskans historia och utveckling. Filmen tar upp några av de skeenden som haft stor inverkan på språket och förklarar på ett ypperligt sätt. Mycket pedagogisk.”
– Språkprofessor, nordiska språk

Artikelnummer
KMEDIA1859
200,00 kr

I den här filmen undersöker vi det svenska språkets historia och tittar närmare på perioderna runsvenska och fornsvenska.

Undervisningen i svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Språkbruk
- Språkbruk i Sverige och Norden. Några svenska dialekter och sociolekter. Framträdande skillnader och likheter mellan de nordiska språken. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
- Språkbruk och språkförändring genom tiderna, till exempel vilka språk som påverkat svenskan historiskt och i nutid.

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
9. Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in