Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Skönlitteraturens historia, del 1: antiken, medeltiden och renässansen

Den skönlitteratur som vi läser har skapats av mer än bara författarens fantasi. Den har påverkats och förändrats av sin samtid. Den västerländska skönlitteraturens historia kan delas in i olika epoker, tidsperioder. I den här filmen ska vi fördjupa oss i: antiken, medeltiden och renässansen. Vi går igenom några betydande författare från varje epok och lär oss hur deras verk har påverkat skönlitteraturen. Vi lär oss även begrepp som censur, epos och lyrik.

Det här är en film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser om berättande texter och sakprosatexter i ämnet svenska.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!
https://create.kahoot.it/share/skonlitteraturens-historia-del-1-antiken-medeltiden-och-renassansen-1843km/b254688e-1d34-47e0-ab27-3d8f57cabcc8

Kapitel:
– Prolog, bakgrunden (00:00–02:53)
– Kapitel 1. Antiken (02:54–08:18)
– Kapitel 2. Medeltiden (08:19–12:30)
– Kapitel 3. Renässansen (12:31–16:01)
– Epilog, slutord (16:02–Slut)

“En jättebra film som är koncis och informativ! Den har ett bra tempo, bra berättarröst och fina växlingar mellan animering och “film”. Tydlig med uppdelningarna i olika avsnitt, det återkommande berättargreppet med tidslinjen, samt ”highlight” av ord och begrepp. Filmen är väldigt pedagogisk. Jag ser redan fram emot del 2!”

– Biträdande enhetschef, Stockholms stadsbibliotek

“Snygga animeringar och en trygg och bra berättarröst! Tydlig kapitelindelning. Bra med tidslinje som är visuellt behaglig. Tydligt innehåll som är kopplat till såväl Lgr11 som Lgr22. Jag kommer definitivt använda den i min undervisning på högstadiet.”
– Sv-lärare, högstadiet

Artikelnummer
KMEDIA1843
200,00 kr

I den här filmen fördjupar vi oss i de skönlitterära epokerna antiken, medeltiden och renässansen. Vi går igenom några betydande författare och lär oss hur deras verk har påverkat skönlitteraturen.

Undervisningen i svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Berättande texter och sakprosatexter
Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

5. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.
6. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in