Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vi lär oss om: Världens vanligaste grödor – Maten vi odlar

En gröda är en växt vi odlar för att äta eller tillverka saker av. I den här filmen ska vi lära oss om några av de grödor som vi odlar allra mest i världen för att äta: vete, ris, majs, kassava och oljepalm. Vi kommer också att gå igenom begrepp som ax, korn, basmat, konstbevattning och växtförädling. Till sist går vi igenom några av de svårigheter som kommer med odling och hur vi kan odla mer hållbart.

En film som passar elever i mellanstadiet när de läser om miljö, människor och hållbarhetsfrågor i ämnet geografi. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz! 


Kapitel:
Inledning (00:00–01:16)
Vete (01:17–03:14)
Ris (03:15–05:10)
Majs (05:11–07:08)
Kassava (07:09–08:51)
Oljepalm (08:52–10:53)
Problem och hållbart odlande (10:54–13:20)
Sammanfattning (13:21–SLUT)

  

  
GM_2_9_12
 
Filmen tangerar de globala målen för hållbar utveckling nr 2, 9 och 12.
Artikelnummer
SOL7523
200,00 kr

En gröda är en växt vi odlar för att äta eller tillverka saker av. Vi ska lära oss om några av de grödor som vi odlar allra mest i världen för att äta: vete, ris, majs, kassava och oljepalm.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Livsmiljöer
• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor 
• Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
• Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.


Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in