Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Hasses trädgård: Morötter

Den populära SVT-serien Hasses trädgård är odlingsprogram för de minsta barnen. Barnens favorit Hasse Andersson bjuder in till lek och odling i sin magiska trädgård. Med hjälp av en magisk tidsportal förflyttar sig barnen och Hasse genom odlingssäsongen.

I varje avsnitt får vi se en gröda från frö, till gallring, vattning, skörd och till sist matlagning och provsmakning. För att hjälpa grödorna på traven sjunger de tillsammans Växasången. I det här avsnittet odlar Hasse och barnen morötter!

Det här är en film för elever i förskolan och lågstadiet när de lär sig om växter och natur i ämnet biologi. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
https://create.kahoot.it/share/hasses-tradgard-morotter-sol7565/b09f16f3-ea87-4f93-8300-032f680bdc4b

“Hasses trädgård är härliga inspirationsprogram som passar barn i förskolan-åk 3. De inspirerar barnen till odling och lust till eget experimenterande med att så och se växter växa. I dessa tider behöver våra barn mycket hopp och framtidstro. Att se något som ser dött ut, slå ut och växa, det ger kraft.”

– Lärare, lågstadiet

Artikelnummer
Sol7565
200,00 kr

I Hasses trädgård bjuder barnens favorit Hasse Andersson in till lek, sång och odling i sin magiska trädgård! I det här avsnittet odlar Hasse och barnen morötter.

Läroplansmål, förskola:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
• förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
• förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

Läroplansmål, grundskola:

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3

Året runt i naturen
 Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.
 Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in