Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Hasses trädgård: Lök

Den populära SVT-serien Hasses trädgård är odlingsprogram för de minsta barnen. Barnens favorit Hasse Andersson bjuder in till lek och odling i sin magiska trädgård. Med hjälp av en magisk tidsportal förflyttar sig barnen och Hasse genom odlingssäsongen. I varje avsnitt får vi se en gröda från frö, till gallring, vattning, skörd och till sist matlagning och provsmakning. För att hjälpa grödorna på traven sjunger de tillsammans Växasången. I det här avsnittet odlar Hasse och barnen lök!

Det här är en film för elever i förskolan och lågstadiet när de lär sig om växter och natur i ämnet biologi.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

https://create.kahoot.it/share/hasses-tradgard-lok-sol7571/528e5d2c-6fbc-42dc-a071-61ab2008c51d

“Hasses trädgård är härliga inspirationsprogram som passar barn i förskolan-åk 3. De inspirerar barnen till odling och lust till eget experimenterande med att så och se växter växa. I dessa tider behöver våra barn mycket hopp och framtidstro. Att se något som ser dött ut, slå ut och växa, det ger kraft.”
– Lärare, lågstadiet

Artikelnummer
Sol7571
200,00 kr

I Hasses trädgård bjuder barnens favorit Hasse Andersson in till lek, sång och odling i sin magiska trädgård! I det här avsnittet odlar Hasse och barnen lök.

Förskolan
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
– förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
– förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3
Året runt i naturen
- Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.
- Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in