Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

FRESH – Vad vill vi äta?

FRESH beskriver hur vår industrialiserade livsmedelsproduktion alltmer ses som ett ohållbart system, både för miljön och människors hälsa. Men FRESH,Ger också inspiration till nytänkande. Filmen visar på människors engagemang och metoder för en hållbar utveckling genom att förändra hur gårdarna drivs, hur marken sköts och hur maten fördelas.

I filmen träffar vi bl.a. författare, ekologiska bönder och affärsmän runt om i USA som driver produktionen av livsmedel på ett mer miljövänligt och långsiktigt hållbart sätt. Filmen visar hur man kan producera mat kostnadseffektivt utan att försämra varken djurens livskvalitet, miljön, eller oss själva. Genom att informera, engagera och uppmana till handling väcker filmen FRESH nya tankar kring hur vi ser på mat och hälsa.

”Rekommenderas verkligen som språngbräda för diskussion och inspiration.” – Educational Media Reviews Online ”Rekommenderas varmt!” – Video Librarian

Artikelnummer
ETS5015
200,00 kr

FRESH visar hur vår industrialiserade livsmedelsproduktion alltmer ses som ett ohållbart system, både för miljön och människors hälsa. Filmen engagerar och ger inspiration till nytänkande kring miljö.

Samhällskunskap
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: (Grundskolan)
• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Hem- och konsumentkunskap (åk 7-9)
Miljö och livsstil
• Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Naturkunskap 1a1 (Gymnasiet)
• Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
• Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in