Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Mi Mundial - Hemmalaget

För att förverkliga sina drömmar och hjälpa sin familj ur fattigdom tar 13-årige Tito chansen - han lämnar sitt hem i en småstad i Uruguay för att värvas av ett av de bästa ungdomsfotbollslagen. Men det nya livet blir inte så enkelt som Tito har tänkt sig - pressen är enorm och relationen med hans hårt arbetande pappa blir infekterad.

Filmen är baserad på före detta proffsspelaren Daniel Baldis roman Mi Mundial, som också är filmens originaltitel. Filmen är en vacker påminnelse om hur det snarare än spikraka framgångssagor kan krävas ett och annat misslyckande för att vi ska förstå vad som verkligen är viktigt i livet.

  

Globalamalen

Filmen tangerar det globala målet för hållbar utveckling nr 4.

Artikelnummer
ETS5146
200,00 kr

För att förverkliga sin dröm och hjälpa sin familj ur fattigdom tar 13-årige Tito chansen - han lämnar sitt hem för att värvas av ett av de bästa fotbollslagen. Men det nya livet blir inte så enkelt..

Centralt innehåll – MODERNA SPRÅK: SPANSKA 4-6
Kommunikationens innehåll
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
• Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
• Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.

Lyssna och läsa – reception
• Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande, till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
• Olika former av enkla samtal och dialoger.
• Språkliga företeelser i det språk eleverna möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
• Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.

Centralt innehåll – MODERNA SPRÅK: SPANSKA 7-9
Kommunikationens innehåll
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
• Åsikter, känslor och erfarenheter.
• Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Lyssna och läsa – reception
• Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
• Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
• Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll – SAMHÄLLSKUNSKAP 4-6
Individer och gemenskaper
• Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
• Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Samhällsresurser och fördelning
• Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Centralt innehåll – SAMHÄLLSKUNSKAP 7-9
Individer och gemenskaper
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, t.ex. av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Samhällsresurser och fördelning
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

3. Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in