Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Golden Girl

Golden Girl är en film om Frida Wallberg, världsmästare och Sveriges genom tiderna mest framgångsrika kvinnliga boxare. Det här är berättelsen om att riskera allt i en dödlig sport. Om hoppfulla drömmar som möter en brutal verklighet.

I filmen följer du Frida under sex års tid, och ser hur hon i ständig kamp når seger efter seger över sig själv. Men slutet av filmen hade ingen räknat med – Frida knockas i en tuff fight och får bestående men. Trots det ger hon inte upp utan fortsätter att kämpa för att ta tillbaka sitt liv.

OBS! Vi vill förvarna om att filmen innehåller några boxningssekvenser med starka scener:
• Boxningsmatchen mot Amanda Serrano (starttid 11:30 - 14:04)
• Boxningsmatchen mot Diana Prazak (starttid 32:56 - 37:30)

Artikelnummer
ETS5076
200,00 kr

Golden Girl är en film om Frida Wallberg, som blev världsmästare i boxning. En berättelse om styrkan och modet att våga satsa allt på sin dröm – och om riskerna.

Centrala innehåll - Religion Åk 7-9:
•Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
•Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
•Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Centrala innehåll - Idrott och hälsa Åk 7-9
•Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
•Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
•Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.

Centrala innehåll - Samhällskunskap Åk 7-9
•Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Centralt innehåll - Religionskunskap 1 Gymnasiet
•Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.
•Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.

Centralt innehåll - Religionskunskap 2 Gymnasiet
•Etiska begrepp, teorier och modeller. Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik eller etik i mellanmänskliga relationer.

Centralt innehåll - Samhällskunskap Gymnasiet
•Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

Centralt innehåll - Idrott och hälsa Gymnasiet
Angående förmågor:
•Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande.

Ur centralt innehåll inom specialiseringskursen:
•Etik och moral i förhållande till vald idrott.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in