Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Deffad, Rippad…Rappad – om anabola androgena steroider

I dag finns en stor press och påverkan på ungdomar genom massmedia som kan leda till ökad kroppsfixering. Denna påverkan ligger ofta till grund för missbruk av hormonläkemedel AAS. Killar som styrketränar påverkas att ta dessa preparat för att snabbt få större muskler och därmed en ökad självkänsla och ett ökat självförtroende på kortast möjliga tid. Missbruket ökar bland kvinnor. Vissa kopplingar finns mellan otillåtna hormonpreparat och våldsbrott.

I filmen får vi träffa f.d. missbrukare av AAS, anhöriga, experter och forskare inom hälsovården, gymägare och poliser som förklarar och berättar om vilka biverkningar och effekter missbruket av AAS ger och hur man kan bemöta problematiken. Filmen är avsedd att visas för skolor, idrottsföreningar, gym, sjukvård, polis-, tull- och väktarutbildningar mm. Filmen är indelad i kapitel för lättare sökning och finns även i textad version.

Artikelnummer
KMEDIA1120
200,00 kr

I filmen får vi träffa bl.a. f.d. missbrukare av anabola androgena steroider, anhöriga, experter och forskare inom hälsovården, gymägare och poliser som berättar om biverkningar och effekter.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Kropp och hälsa
• Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Undervisningen i idrott och hälsa ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Hälsa och livsstil
• Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
• Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Individer och gemenskaper
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Undervisningen i kursen idrott och hälsa ska behandla följande centrala innehåll

• Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation.

Ur examensmål - Vård- och omsorgsprogramet

"Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Inom vård och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser."

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto