Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Träningslära

Sven ska springa ett maratonlopp. Men han behöver styra upp en träningsplan för att kunna nå sitt mål! I den här filmen får vi se hur man kan tänka när man planerar sin målinriktade träning. Vi lär oss begrepp som överträning, superkompensationsfasen och formtoppning. Hur anpassar sig kroppen vid träning? Varför bör man skapa optimala intervaller mellan belastning och vila? Hur räknar man ut vilken puls man bör ha vid träning? Allt det ska vi gå igenom!

Det här är en film för elever från och med årskurs nio, men främst gymnasiet, när de läser idrott och hälsa.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!
https://create.kahoot.it/share/traningslara-sol7553/b217e63a-0ab8-488a-b93e-c173e845ad56

Kapitel:
– Inledning (00:00–00:42)
– Kroppens anpassning vid träning (00:43–03:49)
– Träningsfaktorer (03:50–08:02)
– Överträning (08:03–10:09)
– Träningsprinciper (10:10–12:36)
– Träningsupplägg (12:37–Slut)

“Det bästa med filmen var att man förklarade dom olika principerna och hur dom påverkar. Även hur lätt det är att överträna om man inte har ordentlig återhämtning. Många delar av det som är med i mina kurser på gymnasiet är med i filmen, så det stämmer absolut mot läroplanen!”

– Idrottslärare, idrottsgymnasiet Stockholm

Artikelnummer
SOL7553
200,00 kr

Sven tränar inför ett maraton. Vi lär oss hur man bör lägga upp sin träning för att nå sitt specifika mål. Vi lär oss begrepp som överträning, superkompensationsfasen och formtoppning.

Idrott och hälsa – ur ämnets syfte (hela grundskolan):

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
– planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Undervisningen i idrott och hälsa ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Hälsa och livsstil
– Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
– Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
– Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

Idrott och hälsa (Gymnasiet)

Ur ämnets syfte:
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
– Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa.

Idrott och hälsa 1 (Gy)

Centralt innehåll:
– Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
– Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto