Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Happy

”Jag älskar den här filmen!” – Ellen DeGeneres
”Engagerande film - för alla som värdesätter vetenskapliga bevis i jakten på lycka!” – James Pawelski, Senior Scholar vid Positive Psychology Center UPENN
”Enormt inspirerande!” – Journal of Modern WisdomFilmen Happy utforskar hemligheterna bakom våra mest uppskattade känslor. Hur känner vi lycka, varför är vissa lyckligare än andra och hur kan du själv påverka hur lycklig du är? Intervjuer med forskare avslöjar teorier och statistik kring vad som gör oss lyckliga. Vi jämför vad lycka innebär i olika delar av världen. Vi tittar på olika former av lycka och hur hjärnan reagerar när vi känner oss lyckliga. I filmen reser vi även till slummen i Calcutta, till Bhutan och till Danmark för att träffa vanliga människor och höra vad som gör de lyckliga. I den här mycket inspirerande filmen får vi lära oss inte bara vad lycka egentligen består av, utan också hur vi själva kan påverka hur vi blir mer lyckliga.


Kapitel:
00:00 Inledning 03:38 Forskning kring lycka
10:32 Vad gör oss verkligt lyckliga?
16:45 Värderingar och lycka
32:23 Lyckans sociala betydelse
43:59 Att utveckla sin lycka

Artikelnummer
ETS5040
200,00 kr

Den här dokumentären undersöker lycka. Hur känner vi lycka, varför är vissa lyckligare än andra och hur kan man själv påverka hur lycklig man är?

Samhällskunskap (åk 7-9)

Ur: Läroplanens Syfte
"Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra."
"Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen."

Individer och gemenskaper
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Samhällskunskap 1a1 (Gymnasiet)
• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in