Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Mr Stink

Chloe är 12 år och en rätt ensam tjej. Hon blir retad av tjejerna i skolan och har ett komplicerat förhållande till sin mamma som bara verkar bry sig om Chloes perfekta lillasyster. En dag träffar hon Mr Stink som är en luffare, som stinker. Detta blir början till en ny vänskap.

Mr Stink och hans hund Hertiginnan får komma och bo i Chloes familjs trädgårdsskjul. Men hon har ett himla sjå för att inte familjen ska upptäcka honom. Chloes mamma kampanjar nämligen för att bli parlamentsledamot med vallöftet att alla hemlösa ska bli drivna från gatan….

Filmen är baserad på författaren David Walliams barnbok ”Mr Stink”. Den svenska versionen heter ”Stinkis” och boken finns utgiven i Sverige på både engelska och svenska.

Artikelnummer
ETS5066
200,00 kr

När den hemlösa Mr Stink och hans hund kliver in i 12-åriga Chloes liv, vänds tillvaron upp och ner. Vänskapen dem emellan sätter Chloes familjs fördomar på prov och gamla hemligheter uppdagas…

Centralt innehåll – Engelska Åk 4–6
Kommunikationens innehåll
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
• Åsikter, känslor och erfarenheter.
• Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception
• Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
• Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
• Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Centralt innehåll – Engelska Åk 7–9
Kommunikationens innehåll
• Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
• Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
• Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
• Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception
• Talad engelska och texter från olika medier.
• Talad engelska med viss regional och social färgning.
• Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
• Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Eleverna ska i engelska kunna utveckla sin förmåga att:
• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll – Samhällskunskap Åk 4–6
Samhällsresurser och fördelning
• Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
• Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Centralt innehåll – Samhällskunskap Åk 7–9
Individer och gemenskaper
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Samhällsresurser och fördelning
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Eleverna ska i samhällskunskap kunna utveckla sin förmåga att:
• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll – Svenska Åk 4–6
Läsa och skriva
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Berättande texter och sakprosatexter
• Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
• Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Centralt innehåll – Svenska Åk 7–9
Berättande texter och sakprosatexter
• Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
• Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
• Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in