Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

The Boy in the Dress

Dennis känner sig annorlunda. Han är en vanlig kille som bor i ett vanligt hus på en vanlig gata. Han spelar fotboll med sina kompisar och bor med sin pappa och bror, men han är frustrerad över den tråkiga grå värld han lever i – en värld som aldrig riktigt varit densamma sedan hans mamma lämnade dem.

Men ibland sker förändringar på de mest oväntade platser. I Rajs kiosk kallar modemagasinen på Dennis – kan det verkligen vara så att Kate Moss berättar för honom att det är okej för killar att gilla Vogue? Med hjälp av Lisa, den coolaste tjejen i skolan, utmanar Dennis ödet och skapar sig en helt ny personlighet. Men kan pojkar bära klänning? Och vad kommer rektorn, hans pappa och hans vänner i fotbollslaget tycka, om de får reda på det?

Filmen är baserad på den engelska författaren David Walliams bok “The Boy in the Dress”. Boken översattes till svenska 2013 och fick titeln “Dennis hemlighet”.

Artikelnummer
ETS5061
200,00 kr

Dennis är en vanlig kille men han känner sig annorlunda. I Rajs kiosk kallar modemagasinen på Dennis och med hjälp av Lisa, skapar sig Dennis en helt ny personlighet. Men vad ska alla andra tycka?

Centralt innehåll – Engelska Åk 4–6
Kommunikationens innehåll
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
• Åsikter, känslor och erfarenheter.
• Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception
• Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
• Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
• Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Centralt innehåll – Engelska Åk 7–9
Kommunikationens innehåll
• Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
• Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
• Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
• Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception
• Talad engelska och texter från olika medier.
• Talad engelska med viss regional och social färgning.
• Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
• Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Eleverna ska i engelska kunna utveckla sin förmåga att:
• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll – Samhällskunskap Åk 4–6
Samhällsresurser och fördelning
• Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
• Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Centralt innehåll – Samhällskunskap Åk 7–9
Individer och gemenskaper
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Samhällsresurser och fördelning
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Eleverna ska i samhällskunskap kunna utveckla sin förmåga att:
• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll – Svenska Åk 4–6
Läsa och skriva
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Berättande texter och sakprosatexter
• Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
• Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Centralt innehåll – Svenska Åk 7–9
Berättande texter och sakprosatexter
• Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
• Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
• Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in