Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Kemins grunder: Molekyler och bindningar

Atomer binds samman för att bilda ämnen. Syret i luften som du andas, vattnet du dricker, eller saltet i din mat – allt består av sammanbundna atomer! I den här filmen ska vi lära oss om hur olika kemiska bindningar fungerar. Vi lär oss begrepp som valenselektroner, joner och metallbindning. Vad är skillnaden mellan en jonbindning och en kovalent bindning? Varför har metaller så speciella egenskaper? Det ska vi undersöka.

En film för högstadieelever när de lär sig om molekyler och bindningar i ämnet kemi.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!
https://create.kahoot.it/share/kemins-grunder-molekyler-och-bindningar/eab51226-12f6-447e-85ab-54bc259e662b

Kapitel:
Inledning (00:00–01:01)
Molekyler (01:02-03:33)
Vad är en kemisk bindning? (03:34–07:16)
Jonbindning (07:17–09:50)
Kovalent bindning (09:51–11:28)
Metallbindning (11:29–13:33)
Sammanfattning (13:34–Slut)


“Mycket tydlig film!”
– NO-lärare, högstadiet

“Bra med animationer som hjälper eleverna att förstå sånt som är svårt att förklara.”
– NO-lärare, högstadiet


Artikelnummer
KMEDIA1827
200,00 kr

Hur kan atomer sitta ihop och bilda molekyler? Vi lär oss begrepp som valenselektroner, joner och kemisk bindning. Vi tittar närmare på jonbindningar, kovalenta bindningar och metallbindningar.

Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Kemin i naturen
• Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
• Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in