Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Kemisk jämvikt – konkurrerande jämvikter

Vad menas med begreppet ”konkurrerande jämvikt” inom kemin? I det här utbildningsklippet visar vi med exempel hur kemisk jämvikt fungerar – men också vad som händer när ämnen binds hårdare och jämvikten förskjuts.

I vårt exempel tittar vi först på hur hemoglobin i kroppen binder syre och skapar oxihemoglobin. Sedan jämför vi det med vad som händer när det istället är kolmonoxid som binds och bildar karboxihemoglobin.

Till detta utbildningsklipp finns:
- Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper). Vi har i juni 2021 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
- Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
- Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
- Lärarhandledning
- Manus

Artikelnummer
EDU991164
0,00 kr

I det här utbildningsklippet förklarar vi hur kemisk jämvikt och konkurrerande jämvikter inom kemin fungerar med hjälp av exempel. 

Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Kemin i naturen

  • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Naturvetenskapsprogrammet ska behandla följande centrala innehåll i Kemi 2:

Redaktionshastighet och kemisk jämvikt

  • Reaktionshastighet, till exempel katalysatorers och koncentrationers inverkan på hur fort kemiska reaktioner sker.
  • Faktorer som påverkar jämviktslägen och jämviktskonstanter.
  • Beräkningar på och resonemang om jämviktssystem i olika miljöer, till exempel jämviktssystem i världshaven, i människokroppen och inom industriella processer.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in